AS Instrument Polska
Polish
English
SPM Instrument » Produkty
Produkty

Przyrządy przenośne
- wielofunkcyjne przyrządy używające chronionej patentem metody impulsów uderzeniowych (SPM)
do monitorowania łożysk kulkowych i wałeczkowych, metody oceny analizy drgań (EVAM), oraz monitorowania intensywności drgań.
- przyrządy do monitorowania intensywności drgań oparte na zaleceniach normy ISO.

Systemy monitorowania ciągłego
- monitorowanie zarówno pojedynczych maszyn jak i kompletnych linii produkcyjnych przy użyciu metody SPM do monitorowania łożysk, metody EVAM do analizy drgań, monitorowania intensywności drgań oraz pomiaru prędkości obrotowej.

Oprogramowanie SPM
- oszacowuje wartości i wyświetla informację o stanie maszyn zarówno z przyrządów jak i z systemów pomiarowych.

 


.do góry