AS Instrument Polska
Polish
English
Easy-Laser AB » Produkty
Produkty

Firma Easy-Laser AB wykorzystując wiązkę laserową jako układ odniesienia produkuje systemy 
do osiowania i pomiarowe o wspólnej nazwie Easy-Laser®.

Wykorzystując ponad 20-letnie doświadczenie opracowano serię zestawów słuźących do ustawiania zespołów maszyn, określania geometrii maszyn i obrabiarek oraz kontroli jakości produktów takich jak odlewy, korpusy maszyn itp.

Biorąc pod uwagę konkretne potrzeby klientów, często pracując na zlecenie firma

Easy-Laser AB zaprojektowała i oferuje obecnie na rynku zestawy pomiarowe i kontrolne: 
od prostych zestawów do osiowania maszyn do wysokospecjalizowanych systemów z szeroką gamą funkcji pomiarowych.

Njanowsza generacja to tzw. linia E-... Wykorzystując łączność bezprzewodową detektory w systemach Easy-Laser łączą się z jednostką i między sobą korzystając z technologii Bluetooth. W postaci adapterów, które moźna podłączyć do detektorów lub z detektorów z juź wbudowanym modułem komunikacji bezprzewodowej.

Na ofertę firmy Easy-Laser AB składają się:

 • Zestaw do określania prostoliniowości rur E930 Extruder,
 • Zestaw do określania prostoliniowości otworów i gniazd łoźyskowych E950 Linebore,
 • Zestaw do określania geometrii turbin E960 Turbine,
 • Zestaw do ustawiania maszyn wielorolkowych E970/E975 Parallelism,
 • Zestaw do określenia geometrii obrabiarek i konstrukcji E940 Machine Tool .
 • Zestaw do osiowania kół pasowych BTA, BTA Digital.
 • Zestaw do osiowania zespołów maszyn E710 ( łączność bezprzewodowa w opcji ).
 • Zestawy specjalizowane do kontrolowania jakości produktów i geometrii korpusów, turbin, konstrukcji spawanych, wieź wiatrowych :
  - E910/E915 FLANGE,
  - E920 GEOMETRY,
  E980 SAWMILL.
 • Nowoczesna platforma osiowania laserowego maszyn Easy-Laser Generation XT w postaci m.in. systemów do osiowania XT440 i XT660 oraz XT770 zestaw do osiowania maszyn w środowiskach zagroźonych wybuchem XT550

 


.do gry