AS Instrument Polska
Polish
English
Easy-Laser AB » Zastosowanie
Zastosowanie

Systemy Easy-Laser® powstały w wyniku 20 lat praktycznych doświadczeń w rozwiązywaniu problemów dotyczących pomiarów i regulacji. Wszystkie elementy systemu zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby mogły one spełniać nawet najwyższe wymagania stanowisk roboczych i dawały się łatwo zainstalować na każdym urządzeniu. Wykorzystując wiązkęlaserową jako układ odniesienia istnieje możliwość określenia błędów ustawienia, wykonanie korekt na bieżąco z zastosowaniem funkcji
żywego ekranu oraz ponowne sprawdzenie dokonanych przesunięć. Drugą grupę zastosowań stanowią pomiary określające geometrię dużych obiektów i ustalenie relacji pomiędzy płaszczyznami mierzonego obiektu. Strategia firmy oparta jest na umieszczeniu w pamięci jednostki centralnej systemu poszczególnych zastosowań w postaci tzw. Programów. Wyświetlane na ekranie instrukcje prowadzą użytkownika przez cały proces Programu. Dostępne są następujące programy użytkowe (zainstalowane
w jednostce centralnej w ilości od 2 do 20 Programów) przygotowane pod konkretne zastosowania:

Program Poziomy 9-12-3
Program ten służy do osiowania zespołów maszyn. Metoda polega na zapisaniu odczytów w ustalonych pozycjach wału, odpowiadających godzinom 9, 12 i 3.

Program Kulawa stopa
Określenie kulawa stopa oznacza, że maszyna nie spoczywa na wszystkich swoich stopach.
Może to być spowodowane nierówną powierzchnią podłoża lub niewłaściwymi podkładkami założonymi przy poprzedniej regulacji. Program pokazuje, która stopa powinna zostać wyregulowana.

Program Maszyny montowane pionowo i kołnierzowo
Program ten służy do osiowania maszyn montowanych pionowo i kołnierzowo. Program wyświetla przesunięcie środka, nieosiowość kątową oraz wartości podkładek regulujących do każdej śruby.

Program EasyTurn™
Program EasyTurn™ umożliwia rozpoczęcie pomiaru od dowolnego położenia kątowego i wymaga obrócenia wałów w celu wykonania pomiaru łącznieo zaledwie 40°. Program jest szczególnie użyteczny
w przypadkach, gdy rury, osłony itp. uniemożliwiają pełne obrócenie jednostek pomiarowych.

Program Szereg maszyn
Program ten służy do osiowania maszyn ustawionych w rzędzie, w liczbie od dwóch do dziesięciu. Programu tego można również użyć w sytuacji, gdy osiować trzeba tylko dwie maszyny, ale powinna istnieć możliwość wyboru, która maszyna ma pozostać nieruchoma, a położenie której ma być wyregulowane po zakończeniu pomiaru.

Program Kompensacja rozszerzalności cieplnej
Jeśli występuje różnica w wielkości rozszerzenia termicznego pomiędzy maszynami, należy wprowadzić właściwe wartości przesunięcia i kąta. System pomiarowy oblicza na tej podstawie prawidłowe wartości regulacji i podkładek regulujących.

Program Maszyny ze sprzęgłem Cardana
Program ten służy do osiowania maszyn połączonych sprzęgłem Cardana lub przesuniętych względem siebie.

Program Przesuniecie i Kąt
Program ten wyświetla przesunięcie środka i nieosiowość kątową pomiędzy dwoma obracającymi
się wałami, na przykład wrzecionami w automatycznych wiertarkach i obrabiarkach bądź wałami napędowymi.

Program Wartości
Program ten ma wiele zastosowań. Może być na przykład użyty do pomiaru prostoliniowości podstaw, wałów i czopów łożyskowych, a także do pomiarów środka otworów lub łożysk oraz do pomiarów taką samą metodą jak przy użyciu czujników zegarowych.

Program Prostoliniowość
Program ten służy do pomiaru prostoliniowości np. podstaw maszyn, wałów, czopów łożyskowych, narzędzi obrabiarek itd. Maksymalna liczba punktów pomiarowych wynosi 150, z dwoma punktami zerowymi.

Program Płaskość
Program ten służy do pomiaru płaskości lub wichrowatości np. podstaw maszyn, stołów maszyn itd. Maksymalna liczba punktów pomiarowych wynosi 300, z trzema punktami zerowymi.

Program Prostopadłość
Program ten służy do pomiaru prostopadłości w maszynach i instalacjach

Program Równoległość
Program ten służy do pomiaru równoległości pomiędzy rolkami, prowadnicami maszyny itp.
Maksymalna liczba rolek lub mierzonych obiektów wynosi 150. Jako odniesienie może służyć linia odniesienia lub dowolna rolka.

Program Kierunek wrzeciona
Program ten służy do pomiarów kierunku osi wrzecion w obrabiarkach, wiertarkach itd.

Program Środek okręgu
Program ten służy do pomiaru prostoliniowości czopów łożyskowych w przypadku zmiennej średnicy otworu, np. w silnikach Diesla, uszczelkach wałów napędowych itd.

Program Pół okręgu
Program ten umożliwia odczyt w trzech pozycjach, odpowiadających godzinom 9, 6 i 3.
Dopuszczalne są zmienne średnice otworów. Program używany jest z systemem do pomiarów turbin.

Program Pion
Program ten umożliwia pomiar odchylenia od pionu i prostoliniowość np. wałów turbin lub prądnic.

Program Kołnierz
Program ten umożliwia pomiar płaskości kołnierzy i płaszczyzn kołowych, np. pierścieni łożyska ślizgowego. Maksymalna liczba punktów pomiarowych wynosi 150. System oblicza trzy punkty zerowe
w odstępach 120°.

Program BTA Digital
Program ten służy do osiowania napędów pasowych i łańcuchowych.

 


.do góry