AS Instrument Polska
Polish
English
Imprezy » PROGRESS 2011
PROGRESS 2011

 

W dniach 20-23 września 2011 w Łodzi odbyła się XVII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Papiernicza PROGRESS’11 zorganizowana przez Stowarzyszenie Papierników Polskich.

Konferencja była  poświęcona m.in. zmniejszeniu energochłonności produkcji i wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej w sposób umożliwiający redukcję emisji gazów cieplarnianych, m.in. dzięki wykorzystaniu paliw niskoemisyjnych lub kogeneracji.

Drugim, nie mniej istotnym tematem przewodnim była dyskusja na temat nowych regulacji prawnych Unii Europejskiej i Polski przewidujących konieczność racjonalizacji zużycia energii i  przepisach dotyczących wytwarzania opakowań oraz papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Konferencji towarzyszyła wystawa prezentująca ofertę firm oferujących usługi i aparaturę pomiarową dla branży papierniczej.

 

 

 


.do góry