AS Instrument Polska
Polish
English
Nowości » SPM LEONOVA DIAMOND
SPM LEONOVA DIAMOND

diamond

KONTROLA STANU JAKIEJ JESZCZE NIE ZNASZ

Leonova Diamond to trzykanałowy przenośny analizator stanu maszyn przeznaczony do użytku w warunkach przemysłowych. Zawsze są dostarczane następujące funkcje w wersji nieograniczonego dostępu:

• Zbieranie danych z Condmaster ® Ruby

• Metoda impulsów uderzeniowych SPM HDm / HDc

• Kontrola drgań zgodnie z ISO 2372

• 2-kanałowa jednoczesna kontrola drgań

• Pomiary prędkość i temperatury

• Sygnały analogowe, prąd i napięcie

• Automatyczne nagrywanie, do 50 godzin

• Funkcja Stetoskopu

• Odczyt i zapis do identyfikatorów z pamięcią CondID ®

• Nagrywanie uwag głosem

Wraz z pomiarem synchronicznym, obwiednią, powiększeniem rzeczywistym i widmem z ilością linii  do 25 600  DC do 40 kHz, Leonova Diamond posiada pełny pakiet  analizy drgań. Dołączane są również tabele oceny drgań zgodnie z ISO 10816 pomiaru szerokopasmowego prędkości, przyspieszenia i przemieszczenia drgań. Dla jedno- i dwupłaszczyznowego wyważania wirników analizator oblicza i przedstawia w sposób graficzny masę wyważającą i jej pozycję. Do osiowania, Leonova Diamond wykorzystuje zaawansowaną technikę laserową z łatwą do kierowania, modulowaną wiązką laserową i automatyczne obliczaną precyzyjniej pozycją wału.

KONTROLA ŁOŻYSK  METODĄ SPM HD®

SPM HD to nowe osiągnięcie w technologii monitorowania stanu i przełomowe rozwiązania problemów dotyczących oceny maszyn o niskich prędkościach  obrotowych.Metoda jest opatentowanym rozwinięciem dobrze znanej  i niezawodnej metody tzw. oryginalnego SPM®, powszechnie uznanej za najlepszą metodę pomiaru stanu łożyska w maszy-nach wirnikowych. Oryginalna Metoda Impulsów uderzeniowych [ Shock Pulse ]  została opracowana specjalnie do monitorowa-nia stanu łożysk tocznych. Metoda charakteryzuje się łatwością użytkowania, prezentując zrozumiałe i wiarygodne informacje na temat stanu mechanicznego łożyska i jego stanu smarowania. Wymagając niewiele danych wejściowych, metoda mierzy  sygnały z łożysk tocznych i natychmiast ocenia stan w intuicyj-nym zielono - żółto - czerwonym kodzie kolorów. Metoda SPM HD bardzo skuteczna jest również w wykrywaniu sygnałów z przekładni, na przykład spowodowanych uszkodzeniami zębów.

KONTROLA ŁOŻYSK ZE SZCZEGÓLNIE  NISKIMI PRĘDKOŚCIAMI

Przedwczesne uszkodzenie łożysk w maszynach małej prędkości jest ogólnie znanym problemem. Szczególne wymagania związane z pomiarami przy niskich prędkościach były poza zasięgiem technik monitorowania - do teraz. SPM HD jest bezkonkurencyjny w swojej zdolności do pomiarów w całym zakresie 1-20.000 obrotów. Zaawansowane cyfrowe algorytmy zapewniają bardzo wysoką dynamikę, metoda umożliwia rozróżnianie pożądanych sygnałów od szumu tła. Sygnał jest odbierany i wzmocniony, dając w efekcie jasny i niezakłócony obraz stanu maszyny.

ZAAWANSOWANA ANALIZA DRGAŃ

Leonova Diament oferuje wysoce zaawansowane pomiary drgań. Przyrząd zapewnia wyraźne widma, nawet gdy sygnały są słabe i o niskiej wielkości energii.  Jest wykonywana regulacja wzmocnienia co daje doskonały sygnał na tle szumów; co jest decydującą zaletą gdy słabe sygnały są istotne przy silniejszych sygnałach, takich jak np. w przekładni zębatej. Intensywność drgań diagnozuje stan ogólny maszyny. W zakresie częstotliwości 0-40 kHz Leonova Diament mierzy prędkość drgań, przyspieszenie i przemieszczenie zgodnie z najnowszymi normami ISO 10816. Oprócz odczytów RMS drgań, przyrząd wyświetla widmo FFT, gdzie symptomy niewywagi, rozosiowania i braku sztywności konstrukcji są łatwo zidentyfikowane. Można dodatkowo wybrać Obwiednię i filtry górnoprzepustowe. Technika pomiarowa EVAM® dostarcza zaprogramowane modele oceny parametrów sygnału czasowego i częstotliwości drgań. Analiza FFT daje 25600 spektrum linii z powiększeniem rzeczywistym. Przetwarzanie danych pomiarowych, błąd obliczeniowy symptomu maszyny i trendowanie są wszystkie wykonywane w urządzeniu. 

Symultaniczny pomiar trzykanałowy umożliwia skorzystanie  z trójosiowych przetworników i wieloosiowego monitorowania drgań jednocześnie, a także skraca czas wykonania długich tras pomiarowych do minimum.

TECHNIKI SERWISOWE KOREKCYJNE

Pomiary Rozbieg / Wybieg i Testy uderzeniowe pokazują charakterystykę drganiową maszyn, częstotliwości rezonansowe oraz reakcję na prędkości krytyczne.

Osiowanie wałów: laserowe osiowanie maszyn poziomych i pionowych, opcjonalny zestaw do osiowania łączy się z Leonova Diamond tylko jednym przewodem, a grafika na ekranie przyrządu prowadzi użytkownika przez procedurę osiowania do uzyskania prawidłowego wyniku.

Wyważanie dynamiczne: Wyważanie na obiekcie maszyny w jednej i dwóch płaszczyznach zgodnie z normą ISO 1940-1 jest szybkie i niezawodne. Wstępny pomiar drgań wyraźnie wskazuje na istnienie i zakres niewyważenia. Krok po kroku, Leonova Diament prowadzi użytkownika przez procedurę wyważania, sugerując kilka możliwości skorygowania nierównowagi. Obliczane wartości korekty i wyniki zapisywane w pliku, który można wydrukować, udokumentować i wykorzystać później do innych celów.

 

 

 

 


.do góry