AS Instrument Polska
Polish
English
SPM Instrument » Nasza koncepcja
Nasza koncepcja

W oparciu o 30 lat doświadczeń w dziedzinie monitorowania stanu maszyn dokonujemy następujących założeń:

  1. Nie chcą Państwo wiedzieć o stanie maszyny, tak długo jak jest ona dobra.
  2. Jeśli zaczyna się dziać coś złego, chcą Państwo wiedzieć o tym wcześnie i szczegółowo.
  3. Musi to być efektywne kosztowo.

Biorąc pod uwagę że dobry system monitorowania stanu maszyn zwraca swoje koszty w krótkim okresie czasu, oferujemy odpowiednie rozwiązanie techniczne:

Aby zaoszczędzić Państwa czas i wyraźnie wskazać priorytety remontów, nasze przyrządy automatycznie oszacowują zmierzone dane i dostarczają sygnału stanu zielony - żółty - czerwony, jako pierwszej dostępnej informacji. Jest to poparte złożonym oprogramowaniem komputerowym (dla przypadków gdzie potrzebują Państwo wszystkich szczegółów).

Posiadają Państwo możliwość wyboru wiodących metod monitorowania stanu maszyn włącznie z analizą drgań, wszystkie w jednym przyrządzie. Dla każdego zastosowania mogą Państwo wybrać najbardziej efektywną kosztowo metodę która spełnia wymagania techniczne.

Biorąc pod uwagę że muszą Państwo płacić w formie czasu i wysiłku za każdy bit informacji w każdym punkcie pomiarowym, będą Państwo uważali ten sposób podejścia jako atrakcyjny ekonomicznie i technicznie. Koncepcja strategicznego monitorowania stanu maszyn jest dość prosta. Rodzaje wad mechanicznych które mogą wystąpić w danej maszynie są dobrze znane Państwa personelowi odpowiedzialnemu za konserwację. To czego oni potrzebują to po pierwsze: bezpośredni komunikat że następuje rozwój wady, i po drugie: wskazanie stopnia jej ostrości. To czego oni nie potrzebują to zalewu dużą ilością złożonych (i kosztownych) danych. Nie ma pojedynczej metody przy pomocy której można mierzyć wszystko przy rozsądnej cenie. Jednakże jeśli określą Państwo cel (spodziewana wada w maszynie którą muszą Państwo wykryć w każdym przypadku), mogą Państwo łatwo wybrać metodę monitorowania która zapewni najszybszy, najtańszy i najrzetelniejszy wynik.

Pomiar impulsów uderzeniowych (metoda SPM®)
Pierwotnym celem są łożyska toczne (uszkodzenia i stan smarowania). W wielu zastosowaniach są to jedyne elementy maszyn które wymagają monitorowania. Metoda reaguje również na nieosiowość wałów, kawitację i inne wady. Wymaga ona małej ilości danych wejściowych oraz jest szybka i łatwa do zastosowania.

Pomiar natężenia drgań
Metoda bardzo efektywna do wykrywania zwykłych wad maszyn takich jak niewyważenie, słabość struktury, luźne części. Wymaga małej ilości danych wejściowych i jest łatwa do zastosowania.

Pomiar spektrum drgań (metoda EVAM®)
Wymaga znacznie większego wkładu wejściowego aby dane miały sens, ale użyta w połączeniu z naszym obszernym oprogramowaniem do analizy pozwala Państwu skupić się na znacznie trudniejszych problemach gdzie inne metody nie mogą dać dokładnych odpowiedzi. W przypadku przemysłowego monitorowania stanu maszyn główny składnik kosztów powstaje w trakcie tworzenia rozsądnej informacji wyjściowej o stanie maszyn, z surowych danych pomiarowych. Automatyczne oszacowanie stanu jest integralną częścią przyrządów SPM. W oparciu o obszerne dane doświadczalne, międzynarodowe normy i statystyki dotyczące maszyn, wyświetlają one łatwy do zrozumienia kod barwny, którego celem jest uwypuklenie miejsc potencjalnych kłopotów. Poprzez kalibrowanie i ustawianie wartości granicznych mogą Państwo dostrajać automatyczny proces z wielką dokładnością i otrzymać bezzwłoczną, niezawodną diagnozę.

 


.do góry