AS Instrument Polska
Polish
English
SPM Instrument » Przyrządy przenośne
Przyrządy przenośne

Leonova Diamond to trzykanałowy przenośny analizator stanu maszyn przeznaczony do użytku w warunkach przemysłowych. Zawsze są dostarczane następujące funkcje w wersji nieograniczonego dostępu:

• Zbieranie danych z Condmaster ® Ruby

• Metoda impulsów uderzeniowych SPM HDm / HDc

• Kontrola drgań zgodnie z ISO 2372

• 2-kanałowa jednoczesna kontrola drgań

• Pomiary prędkość i temperatury

• Sygnały analogowe, prąd i napięcie

• Automatyczne nagrywanie, do 50 godzin

• Funkcja Stetoskopu

• Odczyt i zapis do identyfikatorów z pamięcią CondID ®

• Nagrywanie uwag głosem

Wraz z pomiarem synchronicznym, obwiednią, powiększeniem rzeczywistym i widmem z ilością linii  do 25 600  DC do 40 kHz, Leonova Diamond posiada pełny pakiet  analizy drgań. Dołączane są również tabele oceny drgań zgodnie z ISO 10816 pomiaru szerokopasmowego prędkości, przyspieszenia i przemieszczenia drgań. Dla jedno- i dwupłaszczyznowego wyważania wirników analizator oblicza i przedstawia w sposób graficzny masę wyważającą i jej pozycję. Do osiowania, Leonova Diamond wykorzystuje zaawansowaną technikę laserową z łatwą do kierowania, modulowaną wiązką laserową i automatyczne obliczaną precyzyjniej pozycją wału.

KONTROLA ŁOŻYSK  METODĄ SPM HD®

SPM HD to nowe osiągnięcie w technologii monitorowania stanu i przełomowe rozwiązania problemów dotyczących oceny maszyn o niskich prędkościach  obrotowych.Metoda jest opatentowanym rozwinięciem dobrze znanej  i niezawodnej metody tzw. oryginalnego SPM®, powszechnie uznanej za najlepszą metodę pomiaru stanu łożyska w maszy-nach wirnikowych. Oryginalna Metoda Impulsów uderzeniowych [ Shock Pulse ]  została opracowana specjalnie do monitorowa-nia stanu łożysk tocznych. Metoda charakteryzuje się łatwością użytkowania, prezentując zrozumiałe i wiarygodne informacje na temat stanu mechanicznego łożyska i jego stanu smarowania. Wymagając niewiele danych wejściowych, metoda mierzy  sygnały z łożysk tocznych i natychmiast ocenia stan w intuicyj-nym zielono - żółto - czerwonym kodzie kolorów. Metoda SPM HD bardzo skuteczna jest również w wykrywaniu sygnałów z przekładni, na przykład spowodowanych uszkodzeniami zębów.

KONTROLA ŁOŻYSK ZE SZCZEGÓLNIE  NISKIMI PRĘDKOŚCIAMI

Przedwczesne uszkodzenie łożysk w maszynach małej prędkości jest ogólnie znanym problemem. Szczególne wymagania związane z pomiarami przy niskich prędkościach były poza zasięgiem technik monitorowania - do teraz. SPM HD jest bezkonkurencyjny w swojej zdolności do pomiarów w całym zakresie 1-20.000 obrotów. Zaawansowane cyfrowe algorytmy zapewniają bardzo wysoką dynamikę, metoda umożliwia rozróżnianie pożądanych sygnałów od szumu tła. Sygnał jest odbierany i wzmocniony, dając w efekcie jasny i niezakłócony obraz stanu maszyny.

Leonova Diamond to trzykanałowy przenośny analizator stanu maszyn przeznaczony do użytku w warunkach przemysłowych. Zawsze są dostarczane następujące funkcje w wersji nieograniczonego dostępu:

• Zbieranie danych z Condmaster ® Ruby

• Metoda impulsów uderzeniowych SPM HDm / HDc

• Kontrola drgań zgodnie z ISO 2372

• 2-kanałowa jednoczesna kontrola drgań

• Pomiary prędkość i temperatury

• Sygnały analogowe, prąd i napięcie

• Automatyczne nagrywanie, do 50 godzin

• Funkcja Stetoskopu

• Odczyt i zapis do identyfikatorów z pamięcią CondID ®

• Nagrywanie uwag głosem

Wraz z pomiarem synchronicznym, obwiednią, powiększeniem rzeczywistym i widmem z ilością linii  do 25 600  DC do 40 kHz, Leonova Diamond posiada pełny pakiet  analizy drgań. Dołączane są również tabele oceny drgań zgodnie z ISO 10816 pomiaru szerokopasmowego prędkości, przyspieszenia i przemieszczenia drgań. Dla jedno- i dwupłaszczyznowego wyważania wirników analizator oblicza i przedstawia w sposób graficzny masę wyważającą i jej pozycję. Do osiowania, Leonova Diamond wykorzystuje zaawansowaną technikę laserową z łatwą do kierowania, modulowaną wiązką laserową i automatyczne obliczaną precyzyjniej pozycją wału.

KONTROLA ŁOŻYSK  METODĄ SPM HD®

SPM HD to nowe osiągnięcie w technologii monitorowania stanu i przełomowe rozwiązania problemów dotyczących oceny maszyn o niskich prędkościach  obrotowych.Metoda jest opatentowanym rozwinięciem dobrze znanej  i niezawodnej metody tzw. oryginalnego SPM®, powszechnie uznanej za najlepszą metodę pomiaru stanu łożyska w maszy-nach wirnikowych. Oryginalna Metoda Impulsów uderzeniowych [ Shock Pulse ]  została opracowana specjalnie do monitorowa-nia stanu łożysk tocznych. Metoda charakteryzuje się łatwością użytkowania, prezentując zrozumiałe i wiarygodne informacje na temat stanu mechanicznego łożyska i jego stanu smarowania. Wymagając niewiele danych wejściowych, metoda mierzy  sygnały z łożysk tocznych i natychmiast ocenia stan w intuicyj-nym zielono - żółto - czerwonym kodzie kolorów. Metoda SPM HD bardzo skuteczna jest również w wykrywaniu sygnałów z przekładni, na przykład spowodowanych uszkodzeniami zębów.

KONTROLA ŁOŻYSK ZE SZCZEGÓLNIE  NISKIMI PRĘDKOŚCIAMI

Przedwczesne uszkodzenie łożysk w maszynach małej prędkości jest ogólnie znanym problemem. Szczególne wymagania związane z pomiarami przy niskich prędkościach były poza zasięgiem technik monitorowania - do teraz. SPM HD jest bezkonkurencyjny w swojej zdolności do pomiarów w całym zakresie 1-20.000 obrotów. Zaawansowane cyfrowe algorytmy zapewniają bardzo wysoką dynamikę, metoda umożliwia rozróżnianie pożądanych sygnałów od szumu tła. Sygnał jest odbierany i wzmocniony, dając w efekcie jasny i niezakłócony obraz stanu maszyny.

ZAAWANSOWANA ANALIZA DRGAŃ

Leonova Diament oferuje wysoce zaawansowane pomiary drgań. Przyrząd zapewnia wyraźne widma, nawet gdy sygnały są słabe i o niskiej wielkości energii.  Jest wykonywana regulacja wzmocnienia co daje doskonały sygnał na tle szumów; co jest decydującą zaletą gdy słabe sygnały są istotne przy silniejszych sygnałach, takich jak np. w przekładni zębatej. Intensywność drgań diagnozuje stan ogólny maszyny. W zakresie częstotliwości 0-40 kHz Leonova Diament mierzy prędkość drgań, przyspieszenie i przemieszczenie zgodnie z najnowszymi normami ISO 10816. Oprócz odczytów RMS drgań, przyrząd wyświetla widmo FFT, gdzie symptomy niewywagi, rozosiowania i braku sztywności konstrukcji są łatwo zidentyfikowane. Można dodatkowo wybrać Obwiednię i filtry górnoprzepustowe. Technika pomiarowa EVAM® dostarcza zaprogramowane modele oceny parametrów sygnału czasowego i częstotliwości drgań. Analiza FFT daje 25600 spektrum linii z powiększeniem rzeczywistym. Przetwarzanie danych pomiarowych, błąd obliczeniowy symptomu maszyny i trendowanie są wszystkie wykonywane w urządzeniu. 

Symultaniczny pomiar trzykanałowy umożliwia skorzystanie  z trójosiowych przetworników i wieloosiowego monitorowania drgań jednocześnie, a także skraca czas wykonania długich tras pomiarowych do minimum.

TECHNIKI SERWISOWE KOREKCYJNE

Pomiary Rozbieg / Wybieg i Testy uderzeniowe pokazują charakterystykę drganiową maszyn, częstotliwości rezonansowe oraz reakcję na prędkości krytyczne.

Osiowanie wałów: laserowe osiowanie maszyn poziomych i pionowych, opcjonalny zestaw do osiowania łączy się z Leonova Diamond tylko jednym przewodem, a grafika na ekranie przyrządu prowadzi użytkownika przez procedurę osiowania do uzyskania prawidłowego wyniku.

Wyważanie dynamiczne: Wyważanie na obiekcie maszyny w jednej i dwóch płaszczyznach zgodnie z normą ISO 1940-1 jest szybkie i nieza-wodne. Wstępny pomiar drgań wyraźnie wskazuje na istnienie i zakres niewyważenia. Krok po kroku, Leonova Diament prowadzi użytkownika przez procedurę wyważania, sugerując kilka możliwości skorygowania nierównowagi. Obliczane wartości korekty i wyniki zapisywane w pliku, który można wydrukować, udokumentować i wykorzystać później do innych celów.

Firma SPM Instrument jakby powracając do swoich korzeni ( czyli prostych przyrządów do kontroli łożysk tocznych ) opracowała nowy, przenośny, wielofunkcyjny Tester Łożysk BC100 ( Bearing Checker ). Przeznaczony dla obchodowych sprzęt jest prosty w obsłudze i skierowany do wszystkich klientów rozpoczynających działalność diagnostyczną maszyn wirująch. Ma służyć także tym klientom, którzy chcą stworzyć komórkę lub zespół ludzi prowadzących diagnostykę podstawową, zapobiegawczą, służącą
do wstępnej oceny jakości pracy łożysk tocznych.

Bearing Checker™ - Funkcje podstawowe

Bearing Checker™ pozwala służbom Utrzymania Ruchu, pracownikom ekip remontowych i firm serwisowych na korzystanie z następujących funkcji pomiarowych:

  • Pomiar stanu łożysk tocznych metodą impulsów uderzeniowych dBc/dBm z automatyczną oceną kolorystyczną zielony - żółty - czerwony,
  • Bezstykowy pomiar temperatury powierzchni przy zastosowaniu podczerwieni,
  • Stetoskopowy odsłuch pracy łożysk z cyfrowym określeniem poziomu sygnałów,
  • Stetoskopowy odsłuch szumów i zakłóceń z maszyn.

Przyrząd może być użyty do większości maszyn wirujących takich jak silniki elektryczne, wentylatory, pompy i inne w różnych warunkach przemysłowych.

VibChecker - opiekun twoich maszyn

VibChecker jest lekkim i małym przyrządem do pomiaru drgań w zakresie 10-1000 Hz. Wyniki pomiarów są natychmiast i automatycznie oceniane zgodnie z normami ISO. Diody LED zielono-żółto-czerwone wskazują natężenie drgań a ponadto jest wyświetlane widmo FFT w czasie rzeczywistym do łatwego rozpoznawania wzorów uszkodzeń. Wyniki mogą być zapisywane w celach dokumentacji i późniejszego przeglądu.

Z wbudowaną sondą, klawiszem operacyjnym szybkiej obsługi i jasnymi symbolami VibChecker jest przyrządem dopracowanym; wystarczy przycisnąć sondę i zmierzyć, aby znaleźć problemy związane z drganiami.

Kontrola drgań jest przynoszącym zyski narzędziem diagnostyki zapobiegawczej. W większości przypadków, pomiar drgań może wykryć problem zanim nastąpi uszkodzenie maszyny. Naprawa uszkodzonego sprzętu w serwisie jest wielokrotnie droższa niż planowe naprawy wykonane na bazie kontroli drgań.

Drgania maszyn są powodem wielu problemów w urządzeniach przemysłowych. Okresowe pomiary drgań z użyciem VibChecker połączone z twoją normalną działalnością remontową pomoże lepiej utrzymać twoje urządzenia w działaniu. VibChecker łączy w sobie zręczność i łatwość w obsłudze z oszczędnością kosztów i trwałością. Przeznaczony zarówno dla nowych i doświadczonych użytkowników, VibChecker zapewnia podstawową kontrolę drgań niezbędną w organizacji remontów.

Obecnie produkowane testery generacji 2.. , przy zachowanych funkcjach pomiarowych posiadają przede wszystkim większe kolorowe ekrany, ułatwiające obsługę i podgląd wyników. Wygodniejszy układ klawiszy, zasilanie akumulatorowe, port USB oraz bardziej ergonomiczny kształt to inne zalety potwierdzające nowoczesność sprzętu. Ponadto wykorzystane zostały bardziej nowoczesne komponenty co zapewni przyszłość generacji 2...

 


.do góry