AS Instrument Polska
Polish
English
SPM Instrument » Metoda SPM
Metoda SPM

SPM jest skrótem terminu Metoda Impulsów Uderzeniowych, która jest opatentowaną techniką do używania sygnałów z wirujących łożysk tocznych jako podstawy dla wydajnego monitorowania stanu maszyn. Od wynalezienia metody w 1969 roku jest ona nadal rozwijana i poszerzana, jest obecnie zaakceptowaną na całym świecie filozofią dla monitorowania stanu łożysk tocznych oraz konserwacji maszyn.

Różnica pomiędzy impulsem uderzeniowym a drganiami:
Proszę sobie wyobrazić że posiadają Państwo metalową kulkę która uderza metalowy pręt. W chwili uderzenia fala ciśnienia rozprzestrzenia się poprzez materiał obu ciał (1). Jest to fala o charakterze gasnącym(następuje jej szybkie wytłumienie). Gdy czoło fali uderza przetwornik impulsów uderzeniowych powoduje to tłumione oscylacje masy referencyjnej przetwornika. Wartość szczytowa amplitudy jest funkcją prędkości uderzenia (v). Podczas następnej fazy zderzenia oba ciała zaczynają drgać (2). Częstotliwość tych drgań jest funkcją masy i kształtu zderzających się ciał.

Przetwarzanie sygnałów impulsów uderzeniowych:
Przetwornik impulsów uderzeniowych reaguje wysoką amplitudą drgań na słabe impulsy uderzeniowe ponieważ jest on wzbudzony przy swojej częstotliwości rezonansowej 32 kHz. Drgania maszyny 
o znacznie mniejszej częstotliwości są odfiltrowane. Pierwsza ramka ukazuje symbol przetwornika 
a poniżej sygnał drgań z maszyny z nałożonymi stanami nieustalonymi przy częstotliwości rezonansowej, które są spowodowane przez impulsy uderzeniowe. Druga ramka pokazuje filtr elektryczny który przepuszcza serię przebiegów nieustalonych przy 32 kHz. Ich amplitudy zależą od energii impulsów uderzeniowych. Przebiegi nieustalone są przekształcane na analogowe impulsy elektryczne. 
Ostatnia ramka pokazuje przetworzony sygnał impulsów uderzeniowych z łożyska składającysię teraz 
z szybkiej sekwencji mocnych i słabych impulsów elektrycznych.

Wzory impulsów uderzeniowych:
Odfiltrowany sygnał przetwornika odzwierciedla zmiany ciśnienia w powierzchni tocznej łożyska. 
Gdy film olejowy jest gruby poziom impulsów uderzeniowych jest niski bez wyraźnie rozróżnialnych pików. Poziom wzrasta gdy film olejowy jest zredukowany ale wciąż nie ma wyraźnych pików. 
Uszkodzenie powoduje silne impulsy w nieregularnych odstępach.

Pomiar stanu pracy:
Miernik impulsów uderzeniowych mierzy sygnał uderzeń na skali decybelowej przy dwóch poziomach. Mikroprocesor oszacowuje sygnał. Potrzebuje on danych wejściowych określających typ łożyska
(numer wg ISO) oraz prędkości tocznej obr/min i średnica łożyska). Uszkodzenia powierzchni 
w łożyskach powodują duży wzrost siły impulsów uderzeniowych w połączeniu z wyraźną zmianą
w charakterze pomiędzy impulsami silnymi i słabymi. Wartości uderzeń są w ten sposób przekładane natychmiast na pomiary względnej grubości filmu olejowego lub uszkodzenia powierzchni.

 


.do góry