AS Instrument Polska
Polish
English
SPM Instrument » Pomiar spektrum drgań
Pomiar spektrum drgań (metoda EVAM)

EVAM® jest najnowszą metodą firmy SPM do monitorowania stanu maszyn w środowisku przemysłowym. Litery oznaczają Metoda Oszacowanej Analizy Drgań(Evaluated Vibration Analysis Method).

MVAM łączy szereg znanych technik analizy drgań ze specyficznym dla maszyn oszacowaniem statystycznym aby dostarczyć łatwych do zrozumienia danych o stanie maszyny. Metoda została rozwinięta aby pozwolić na efektywne kosztowo monitorowanie maszyn przemysłowych na wielką skalę:
szybkie ustawianie punktów pomiarowych za pośrednictwem menu łatwe zbieranie danych przy pomocy ręcznych zbieraczy danych lub sprzętu do monitorowania ciągłego.

Automatyczne oszacowanie stanu.
EVAM wypełnia lukę pomiędzy szerokopasmowymi pomiarami intensywności drgań (metoda zalecana przez ISO) a tradycyjnym typem analizy spektrum która wymaga wysokiego poziomu wyszkolenia operatora. Zastosowana na najbardziej podstawowym poziomie, EVAM dostarcza znacznie więcej danych niż metoda ISO nie wymagając więcej doświadczenia i czasu. Co więcej, analiza spektrum stanowi integralną część oprogramowania pozwalając na bezpośrednie monitorowanie dużej liczby specyficznych wad mechanicznych.

EVAM pracuje w trzech etapach:

 1. Analiza czasowego zapisu drgań
  To automatyczne przetwarzanie danych tworzy raport zawierający do 9 parametrów dla sił obrotowych, sił uderzeniowych i tarcia, zapewniając szczegółowy obraz sił drgań działających na maszynie.

 2. Analiza spektrum drgań
  EVAM używa analizy Fouriera (FFT) aby obliczyć jedno lub wiele spektrów na jedno zadanie pomiarowe. Dla każdego zadania pomiarowego, użytkownik może wybrać określone wady maszyny(niewyważenie, nieosiowość, wady silnika i przekładni, uszkodzenie łożyska, itp.) ze wstępnie zaprogramowanej listy symptomów wad.
  Daje to odciążenie od zajmujących wiele czasu przeszukiwań spektrum w celu uzyskania odpowiedniej informacji o stanie. Symptomy wady są automatycznie zaznaczane w spektrum a wartość indywidualnego parametru jest przypisywana do każdego z nich. Pozwala to na obserwowanie trendu dla określonych wad maszyny lub na bezpośrednie oszacowanie dokonywane przez oprogramowanie.

 3. Specyficzne dla maszyny oszacowanie stanu
  Używając zestawu odczytów drgań uzyskanego podczas normalnego działania maszyny jako danych wyjściowych, wszystkie monitorowane parametry są porównywane z ich wartościami średnimi i odchyleniem standardowym, i są wyświetlane jako wartości stanu na skali barwnej zielony - żółty - czerwony. Nie musząc studiować szczegółów, użytkownik otrzymuje natychmiast szczegółowy raport stanu obejmujący wszystkie wybrane przez niego parametry stanu i parametry wad maszyny.
  EVAM jest stosowana w przyrządach takich jak ręczne zbieracze danych, do monitorowania łożysk metodą SPM, monitorowania ISO intensywność drgań i innych funkcji pomiarowych oraz rejestracyjnych.
  Przez SPM jest również dostarczana jednostka monitorowania ciągłego dla zakresów częstotliwości do 10000 Hz.

Stosowanym oprogramowaniem jest Condmaster®NOWA, będące wersją Windows 95/98/2000/NT/XP oprogramowania SPM Condmaster, z funkcjami EVAM i graficznym zobrazowaniem stanu maszyny
jako głównymi nowymi cechami.

 


.do góry