AS Instrument Polska
Polish
English
Nowości » SPM Intellinova:
Intellinova

Kontrola stanu w inteligentny sposób
Intellinova®   jest systemem ciągłego monitoringu stanu maszyn opartego o wielokanałowe jednostki monitorujące impulsy uderzeniowe do kontroli łożysk, drgania lub sygnały analogowe, wchodzące
i wychodzące, aby zapewnić maksymalne obniżenie czasu przestojów urządzeń krytycznych.

 • Niezawodność w skrzynce
  Sercem Intellinova jest Jednostka Sterująca (Commander Unit), o starannej architekturze do wypełnienia określonych zadań.
  Jednostka Sterująca kontroluje i komunikuje się z podłączonymi jednostkami monitorującymi, korzystając z 32 kanałów dla impulsów udarowych lub pomiarów drgań. Może także być wyposażona w jednostki monitorujące sygnały analogowe, wchodzące i wychodzące. 4 wejścia dla obr/min i 4 cyfrowe wyjścia stanu są wyposażeniem standardowym.
  Mocny Procesor Sygnałów Cyfrowych (DSP) umożliwia bardzo szybki pomiar i jakość sygnału, dając wyjątkowo wysokie poziomy dokładności i powtarzalności. Jednostki Sterująca i pomiarowe są podłączone do programu diagnostycznego maszyn Condmaster®Nova, gdzie także są ustawiane konfiguracje kanałów i wybieranetechniki pomiarowe. Jednostka Sterująca może być stosowana offline lub podłączona do Condmaster®NOVA.
  W trybie offline, SPM może wprowadzić konfigurację Intellinova na żądanie. Karta pamięci SD w płycie głównej jednostki jest stosowana do backupu i buforowania danych pomiaru, gwarantując brak utraty danych w przypadku błędów w sieci.
 • Jednostka Kontroli Łożysk
  Jednostka Kontroli Łożysk mierzy impulsy uderzeniowe zgodnie z Metodą Impulsów Uderzeniowych SPM® i wspomaga do analizy łożysk SPM Spectrum™.
 • Jednostka Kontroli Drgań
  Jednostka Kontroli Drgań zajmuje się szerokopasmowym pomiarem zgodnie z ISO 2372 i ISO 10816. Obsługuje także widmo FFT z symptomami i EVAM® (Evaluated Vibration Analysis Method), włącznie z obwiednią, przebieg czasu z uśrednianiem synchronicznym oraz pomiarem dwukanałowym symultanicznym drgań. Do tej wielofunkcyjnej jednostki kontroli są także przynależne pomiary Rozbieg/Wybieg oraz Analiza Orbity dla oceny łożysk ślizgowych.
 • Jednostka Kontroli Sygnałów Analogowych
  Jednostka Kontroli Sygnałów Analogowych jest stosowana do kontroli ciągłej sygnałów analogowych.

Jednostka do Sygnałów Wyjściowych Analogowych
Jednostka do Sygnałów Wyjściowych Analogowych przetwarza cyfrowe wartości pomiarów na analogowe sygnały 4-20 mA, do użycia przez DCS, SCADA czy inne systemy kontroli procesu.

 • Dopracowane oprogramowanie do Podglądu i Kontroli
  Współpracujące z modułami oprogramowanie Condmaster®Nova zbiera i magazynuje wyniki pomiarów dostarczane ze wszystkich urządzeń pomiarowych SPM, przenośnych i kontroli ciągłej, do oceny
  i prezentacji. Program jest modułowy oraz funkcjonalny i może być dopasowany do twoich specyficznych wymagań. Condmaster® Nova posiada przyjazny Microsoft®Windows interfejs, umożliwiający użytkownikom szybkie poruszanie się w systemie od danych punktu pomiarowego do alarmu lub widma itd. Ten zaawansowany program posiada także nowy i otwarty rejestr punktów pomiarowych, nowy styl zarządzania alarmami i wspomaganie języka obsługi, około piętnastu wersji. Oprogramowanie zawiera edytowalny katalog łożysk oraz modele do oceny impulsów, drgań i analizy smarowania.
  Kod kolorystyczny zielonyżółty-czerwony stosowany na każdym poziomie, od zakładu do pojedynczego punktu pomiarowego pozwala na szybki podgląd.
 • Dostęp do Internetu i SMS
  Aktualna informacja na temat stanu maszyn krytycznych może być przesyłana do określonego personelu ds.remontów poprzez SMS lub e-mail. Moduł web w Condmaster®Nova do połączenia się z internetem, ułatwia obsłudze dostęp do szczegółowej informacji na temat stanu maszyn.
 • Bezprzewodowy Ethernet
  System komunikuje się poprzez TCP/IP przez standardowe połączenie Ethernet i może być podłączona do istniejącej sieci lokalnej (LAN). Jako, że jednostki Intellinova działają niezależnie, można zainstalować ich dowolną ilość.
 • OPC™ Data Access
  Intellinova korzysta z OPC Data Access, poprzez który dane mogą być przesyłane z Intellinova do dowolnego zastosowania zgodnie z OPC. Poprzez ciągłe lub wymuszone żądanie Intellinova OPC
  serwer komunikuje się czasie rzeczywistym z twoim PLC, systemem DCS lub SCADA, twoją bazą danych lub arkuszami. System wewnętrznej komunikacji nigdy w automatyce nie był łatwiejszy.
 • Kompatybilność z produktami SPM
  Intellinova jest kompatybilna z innymi systemami SPM i przyrządami przenośnymi oraz może ponadto
  być zintegrowana z istniejącymi rozwiązaniami, zarządzającymi tymi samymi bazami danych.
 • Niezawodne metody dla różnych zastosowań
  Tam gdzie jest problem, tam jest i rozwiązanie. Metody pomiarowe w Intellinova pozwalają na rozwiązanie ściśle ukierunkowanych zagadnień – poprzez kombinację ich w celu stworzenia na żądanie doskonałego systemu kontroli twojej maszyny. Intellinova jest systemem przeznaczonym do szerokich zastosowań zarówno standardowych jak i wąskospecjalizowanych. Poniżej kilka przykładów, gdzie Intellinova
  jest idealnym rozwiązaniem kontroli stanu.
 • Dwukanałowa symultaniczna kontrola drgań
  Poprzez symultaniczny dwukanałowy pomiar drgań może być zbadany ruch maszyny w dwóch kierunkach, obserwowany jako różnica pomiędzy kątami fazy mierzonymi na dwóch kanałach. Pomiar dwukanałowy może być zastosowany do diagnozy takich problemów jak rozosiowanie, niewywaga lub luz strukturalny.
  Condmaster®Nova wyświetla osobno wartości RMS dla DISP, VEL i ACC drgań na obu kanałach.
  Dla każdego pomiaru dostępne są trzy wykresy : widmo, widmo fazy i sygnał czasowy drgań.
 • Analiza Orbity
  Analiza Orbity jest narzędziem stosowanym do wykrywania wad takich jak uszczelnienia, niewywaga, nieosiowość lub wir olejowy w gniazdach łożysk ślizgowych. Pomiar symultaniczny z użyciem dwóch przetworników drgań dostarcza wykres opisujący przemieszczanie się osi wału.
 • Rozbieg/Wybieg
  Pomiar Rozbieg/Wybieg jest metodą do diagnozowania i rozwiązywania problemów rezonansu. Zapisuje zmiany drgań podczas gdy maszyna jest rozpędzana do prędkości pracy lub potem, gdy jest wyłączona
  i zwalnia. Analiza tego przypadku pokazuje charakterystykę drgań podstawy maszyny, częstotliwości rezonansowe i reakcję na prędkości krytyczne. Wynik może być wyświetlany jako kaskada, wykresy Nyquist lub Bode.
 • Plant Performer™ jako wsparcie decyzji
  Dla czytelniejszego obrazu twoich działań i zwiększenia efektywności podejmowanych decyzji, dane statystyczne mogą być wydobyte z systemu przez użycie modułu PlantPerformer w Condmaster®NOVA.
  Plant Performer umożliwia strategiczną analizę ekonomicznego działania utrzymania ruchu.
  Pokazuje zasięg programu kontroli stanu, korzystając z przeglądu statystyki pracy sprzętu pomiarowego. Informacja jest prezentowana w postaci łatwego do zrozumienia wykresu słupkowego lub kołowego. Przypisanie statystyczne zdefiniowane przez użytkownika zawiera statystyki stanu maszyn lub bazy danych
  i techniczne Wskaźniki Kluczowych Działań takich jak:
  • Drgania całkowite na wydział lub typ maszyny
  • Straty udziałów rynku wywołane przestojami w produkcji
  • Stan wykorzystania wszystkich silników elektrycznych
 • Korzyści z Kontroli Stanu
  Z użyciem Intellinova, realizowany jest pełny potencjał kontroli stanu. Masz pełną kontrolę stanu twoich środków trwałych. Możesz szybko oszacować podstawowy stan ważnych urządzeń i zaplanować remonty
  i niezbędne wymiany do wykonania podczas postojów planowych. Planowy postój jest zwykle co najmniej trzy razy tańszy niż jedna trzecia kosztów. Potencjalne zyski są jasne i wyraźne:
  • Zredukowany bieżący zapas części zamiennych
  • Bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy maszyn i ludzi
  • Redukcja katastrofalnych awarii
  • Wzrost wydajności produkcji
  Pomimo, że nie jest to zauważalne od razu, system ciągłej kontroli stanu szybko zarabia na swoje utrzymanie.

Przykład zastosowania

 • Przenośniki kontenerów
  Ocena stanu przenośników kontenerów jest skomplikowana. Aby uzyskać pewne odczyty,
  esencją jest ich zgodność.
  Pomiary powinny być przeprowadzone dla wielu ściśle określonych momentów w czasie, kiedy warunki są zgodne dla obciążenia, obr/min, kierunku obrotu i wózka, itd.
  Zwykle, Metoda Impulsów Uderzeniowych SPM® i SPM Spectrum™ jest stosowana do pomiaru stanu
  i analizy łożysk przekładni zębatych i silników przenośników najczęściej w połączeniu z pomiarem drgań.
  Metoda Impulsów Uderzeniowych SPM sprawdza stan i nasmarowanie elementów tocznych w łożyskach, poszukując takich problemów jak błędy instalacji i niedosmarowanie. SPM Spectrum stosuje analizę
  FFT i obwiednię do skutecznej weryfikacji źródeł odczytów wysokich impulsów uderzeniowych takich jak łożyska, uszkodzone zęby kół lub zakłócenia jak metaliczny stukot lub ocieranie.
 • Turbiny wiatrowe
  Turbiny wiatrowe są szczególnie wystawione na warunki atmosferyczne prowadzące do drgań i zakłóceń. Różne warunki pracy, jak prędkość wiatru, wytwarzanie energii, obr/min, temperatura itd. mają wpływ
  na wyniki pomiarów jak i ich ocenę. Wymaga to możliwości regulacji poziomów alarmu do konkretnych sytuacji. Intellinova obsługuje takie zmiany z wielką dokładnością. Typowa nastawa dla elektrowni wiatrowej wymaga pomiaru impulsów uderzeniowych za pomocą SPM Spectrum na przekładniach zębatych oraz na generatorze i łożyskach głównego wału. Aby wykryć rozosiowanie, niewywagę, luźne części i inne główne symptomy drgań, muszą być dołączone uzupełniające pomiary EVAM®
  (Evaluated Vibration Analysis Method). Dzięki dostępowi do specyficznych danych i informacji na temat występowania drgań na maszynie podczas pracy w normalnych warunkach, EVAM jest narzędziem
  do weryfikacji źródeł wystąpienia problemów drganiowych.

 


.do góry